Protocol voor OUDERS

Print Friendly, PDF & Email

PROTOCOL VOOR OUDERS
De KNVB adviseert de volgende maatregelen voor ouders. Deze maatregelen zijn in lijn met het protocol van het NOC*NSF.
 Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de trainers/begeleiders opvolgen;
 Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 Meld je kind(eren) tijdig aan voor de sport- activiteit of volg de afspraken van je voet- balvereniging zodat de vereniging rekening kan houden met de toestroom;
 Breng je kind(eren) alleen naar de sport-locatie wanneer er een voetbalactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
 Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
 Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
 Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
 Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de voetbalactiviteit op de sportlocatie;
 Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 Als ondersteuning noodzakelijk is bij de voetbalactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 Direct na de voetbalactiviteit halen de ouders/verzorgers de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.