Consul

Wie keurt onze voetbalvelden?
De consul keurt dagelijks of de velden bespeelbaar zijn voor trainingen en/of wedstrijden.
Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om precies aan te geven in welke omstandigheden tot afkeuring wordt besloten.

De keuring van onze velden valt onder verantwoording van Piet de Wit.

Telefoon (kantine) 0113-695667