Lidmaatschap

 

Online Aanmeldformulier Online Aanmeldformulier
 
PDF Aanmeldformulier PDF Aanmeldformulier

Hoeveel bedraagt de contributie?

V.V. Colijnsplaatse Boys stelt alles in het werk om de contributies zo laag mogelijk te houden, zodat voetbal voor iedereen betaalbaar blijft.

t/m 11 jaar € 60,- per seizoen
Van 12 t/m 17 jaar € 70,- per seizoen
Vanaf 18 jaar € 115,- per seizoen

Donateurs betalen € 25,- per seizoen

Bij het NIET verrichten van vrijwilligerswerk geldt een toeslag van € 50,-

Contributiebetaling:
Vooruitbetaling per jaar, kwartaal of maand. U ontvangt in september een factuur van de penningmeester.

Bankrekeningnummer (IBAN): NL 45 RABO 0312207131
Postgiro: 106994

Betaling per jaar bespaart onze penningmeester veel tijd!
Betaal uw contributie op tijd, ook onze vereniging moet op tijd aan zijn verplichtingen voldoen.

Het bestuur.