Club van 50

Net als veel andere sportverenigingen is ook de voetbalvereniging Colijnsplaatse Boys grotendeels afhankelijk van inkomsten uit contributies en donaties. Colijnsplaatse Boys vindt dat een donateur meer moet kunnen zijn dan alleen een ‘geldschieter’. Vandaar dat er binnen de vereniging gekozen is voor het oprichten van een Club van 50, waarbij de leden van deze club invloed hebben op hoe hun geld wordt besteed binnen de vereniging.

Onderstaande personen zijn reeds lid van de club van 50.

Namens het bestuur bedankt voor jullie bijdrage.

Wat is de Club van 50?

De Club van 50 is een groep mensen die voetbalvereniging Colijnsplaatse Boys een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van € 50,00 doneren. De leden van de Club van 50 worden eenmaal per jaar uitgenodigd door het bestuur van de vereniging voor een ledenbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten worden de leden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de V.V. Colijnsplaatse Boys. Ook wordt er verslag gedaan van de aankopen/activiteiten welke zijn gefinancierd door de Club van 50 en wordt er een voorstel gedaan waaraan de inkomsten van de Club van 50 in de (nabije) toekomst worden besteed. De leden van de Club van 50 bepalen wat er met de inkomsten gedaan wordt. Eén ding staat vast, inkomsten van de Club van 50 worden besteed aan voetbalgerelateerde zaken welke een meerwaarde moeten hebben voor de vereniging.

Hierbij kan gedacht worden aan:

• Nieuwe goals
• Nieuw scorebord
• Terrasmeubels/tuinbanken
• Verplaatsbaar doel voor de elftallen
• Jeugdopleidingen/jeugdtrainers
• Nieuwe ballen/speelattributen
• Clinics
• Tv voor in de kantine
• Onderhoud clubhuis en kleedkamers
• Scheidsrechterfluitjes voor C/B/A-Junioren die de scheidsrechter cursus hebben gevolgd
• Tactiekbordjes + magneten voor de leiders
• Reanimatie/AED cursus
• Voetbalschoenroosters
• Jeugdtoernooien

Wat krijgt u hiervoor terug?

• Vermelding van uw naam op het Club van 50 bord in onze kantine
• Gratis deelname aan een bijeenkomst van de Club van 50
• Vermelding op de website van V.V. Colijnsplaatse Boys.

Wie kan er lid worden van de Club van 50?

Iedereen die het voetbal in Colijnsplaat een warm hart toedraagt kan lid worden van de Club van 50. Het maakt niet uit of dit leden, oud-leden, groepen, bedrijven maar ook ouders van (jeugd)leden zijn. Ook spelende en niet-spelende leden van de voetbal kunnen lid worden van de Club van 50! Voor zakelijke sponsoring verwijzen wij naar onze sponsorcommissie.

Hoe kan je lid worden?

Natuurlijk hopen wij van harte dat u ook lid wilt worden van de Club van 50. Aanmelden kan door het aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren bij een van de leden van de sponsorcommissie Colijnsplaatse Boys of e-mail naar de sponsorcommissie.

Wie bepaalt wat er met het geld gaat gebeuren?

De Club van 50 kan gezien worden als één grote sponsor. Elk lid mag met een suggestie komen waar het geld aan besteed kan worden. Deze suggestie dient te worden gemeld bij de sponsorcommissie. Jaarlijks zal de sponsorcommissie met een aantal suggesties komen voor de aanwending van de gelden. De leden kunnen dan hun voorkeur uitspreken en de voorkeur met de meeste stemmen zal dan aan het bestuur worden gepresenteerd. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het realiseren van nieuwe ballenhokken, aanschaffen van hesjes of een van de eerder genoemde zaken. Leden kunnen ook zelf suggesties indienen. Deze suggesties worden door de sponsorcommissie en het bestuur eerst besproken.

Wat gebeurt er met de inkomsten uit de Club van 50?

Inkomsten van de Club van 50 worden besteed aan voetbalgerelateerde zaken welke een meerwaarde dienen te hebben voor de vereniging. De leden kunnen van tevoren zelf aangeven aan welke bestemming ze willen doneren. Op de jaarlijkse ledenvergadering/ledenbijeenkomst zal een overzicht van inkomsten en bestedingen worden gepresenteerd zodat voor ieder lid duidelijk is wat er met het geld is gerealiseerd of wat er nog in de ‘pot’ zit.

We verwelkomen U graag als lid van de Club van 50.
Alvast bedankt voor uw steun!

Sponsorcommissie Colijnsplaatse Boys.