Vrijwilligers gezocht!

Print Friendly, PDF & Email

Enkele jaren geleden zijn we in de kantine gestart met vrijwillig barpersoneel. Dankzij de fantastische inzet van tientallen leden, vaders, en moeders weten we zo ieder seizoen veel uitgaven te besparen ten opzichte van betaald personeel.
Om de frequentie waarop de vrijwilligers diensten draaien zo laag mogelijk te houden, zijn we nog altijd op zoek naar enthousiaste mensen die bereid zijn 1 of meerdere keren per seizoen een aantal uren een kantinedienst te draaien.
Bent u, of kent u iemand die bereid is om dit te doen, of heeft u misschien vragen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Nathalie Boer (06-10687460). Hulp bij het zoeken naar nieuwe vrijwilligers is ook meer dan welkom.