Corona protocol Colijnsplaatseboys

Het seizoen begint weer maar het is anders dan voorheen…

We leven met elkaar nog steeds in een tijd waar Corona heerst en waarbij wij met elkaar voorzichtig moeten zijn en blijven. Als we terugkijken naar dit voorjaar waar we noodgedwongen moesten stoppen met voetballen en welke ruimte we nu weer hebben gekregen van de overheid, dan mogen we blij zijn dat we weer mogen voetballen. Daarom dienen wij met z’n allen ons in te zetten om de maatregelen omtrent Corona na te leven. De beperkingen die de overheid ons allen oplegt hebben grote impact maar betekenen ook dat wij weer mogen voetballen en plezier aan ons spelletje beleven.

Laten wij er met zijn allen voor zorgen dat deze mogelijkheden en deze vrijheid die ons nu gegeven wordt ons ook gegund blijft en dat wij zeker niet door ons eigen gedrag deze vrijheid zullen verliezen. Dit moeten en kunnen wij met elkaar als v.v. Colijnsplaatse boys voor elkaar krijgen!

 
Algemene regels

 • Neem zelf je verantwoordelijkheid, gebruik je gezonde verstand en geef elkaar de ruimte.
 • Houd je aan de 1,5 meter! Dit geldt altijd voor iedereen van 18 jaar en ouder, met uitzondering tijdens het sporten en met uitzondering van vaste begeleiders en of mantelzorgers.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling geen afstand te bewaren en ook niet met personen van andere leeftijdsgroepen;
 • Jeugd van 13 tot en met 17 jaar hoeven onderling geen afstand te houden maar wel met mensen van 18 jaar en ouder. Voor dit laatste geldt: houd afstand….. 1,5 meter!
 • Heb je klachten of ben je verkouden (ook al is het maar licht) of heeft iemand in je huishouden of gezin klachten dan blijf je thuis!
 • Vermijd drukte.
 • Hoest/nies in je elleboog en maak gebruik van papieren zakdoekjes. Draag er zorg voor dat de zakdoekjes in de vuilnisbak terechtkomen om mogelijke verspreiding te voorkomen.
 • Was regelmatig je handen met water en zeep. Doe dit ook voor en na het bezoek aan het Sportpark en na toilet bezoek.
 • Schud geen handen, geef geen high-fives of boks, vermijd het aanraken van je gezicht.
 • Volg de aangegeven looproutes en gebruik de aangegeven in- en uitgang.
 • Teams vanaf O13: Geen ouders, toeschouwers en publiek in het kleedkamergebouw.
 • het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of te schreeuwen.
 • Voor aanvang van de sportactiviteit of bezoek aan het terras of kantine kan er voor een gezondheidscheck een aantal vragen worden gesteld over uw gezondheid of die van uw kinderen.
 • Sporters, begeleiders of toeschouwers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.
 • indien bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD doet bron- en contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn
 • Fietsen vooraan op het sportpark stallen dus voor het hek van de tenniskantine blijven.
 • In de kantine, kleedkamers, ballenhok en tribune mag niet gerookt worden.
 • Respecteer en volg altijd de aanwijzingen van de vrijwilligers, commissie- en bestuursleden op.

Kijk voor meer informatie ook op de site van het NOC-NSF of op de website van de KNVB.

Regels trainingen en wedstrijden

Voor senioren geldt: na een wedstrijd of training mag er alleen gedoucht worden met inachtneming van de regels. De jeugdteams tot en met 17 jaar mogen douchen na wedstrijd en training. Hou daarbij wel afstand van 1,5 m1 met volwassenen zoals trainers/ leiders. Het gebruik van de douche kan tijdgebonden zijn ivm andere teams en wedstrijden die van de kleedkamer gebruik maken. Dit wordt vooraf kenbaar gemaakt.
Trainers en leiders ontvangen een update van de meest actuele corona-regels indien er wijzigingen zijn.

 • Voor een thuiswedstrijd niet eerder dan 45 minuten voor start wedstrijd aanwezig zijn. Zorg dat je op tijd bent.
 • Voorkom op wisseltijden dat er te veel mensen bij elkaar staan. Wedstrijden en het daarbij behorende kleedkamer gebruik dient vooraf duidelijk afgestemd te worden en gecommuniceerd met de trainers en leiders van de teams die daar gebruik van maken.
 • Geen geforceerd stemgebruik op en rond de velden.
 • Hesjes niet uitwisselen en na iedere training wassen.
 • Houd je aan je trainingstijd.
 • Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aan hebt.
 • Probeer de bal zo min mogelijk te koppen.
 • Gebruik altijd je eigen bidon / drinkfles en voorzie deze van je naam.
 • Spuug en snuit niet op het veld.
 • Vermijd bij het sporten fysiek contact dat niet noodzakelijk is, zoals het vieren van een overwinningsmoment of bij een wissel.
 • Respecteer de scheids- en grensrechters.
 • Houd 1,5 meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport.
 • Trainers en leiders hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar.
 • Houd voor en na het sporten en tijdens rustmomenten 1,5 meter afstand.
 • In de Dug-outs is plaats voor 3 personen met inachtneming van de 1,5 meter. Voor de overige wisselspelers geldt: neem plaats op de tribune op de daarvoor aangegeven plaatsen.
 • Voor senioren geldt: na een wedstrijd of training mag er alleen gedoucht worden met inachtneming van de regels.
 • De jeugdteams tot en met 17 jaar mogen douchen na wedstrijd en training. Hou daarbij wel afstand van 1,5 m1 met volwassenen zoals trainers/ leiders.
 • Het gebruik van de douche kan tijdgebonden zijn ivm andere teams en wedstrijden die van de kleedkamer gebruik maken. Dit wordt vooraf kenbaar gemaakt.
 • Publiek houdt langs de lijn altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij het om 1 huishouden gaat).
 • Maximaal 250 toeschouwers bij een wedstrijd. Voor en na de wedstrijden tellen de spelers en teamleiders ook  mee in dit maximum van 250.
   

Regels voor gebruik kantine

 • De kantine wordt ca 45 min voor aanvang van een wedstrijd geopend en sluit 2 uur na de wedstrijd.
 • De kantine is voorzien van Corona bestikkering zoals looproutes, bestelpunt, en afstandspunten
 • Er is één in-, en uitgang. (Voordeur is ingang. Zijdeur is uitgang);
 • Desinfecteer bij binnenkomst je handen met het desinfectiemiddel bij de deur
 • Volg de aangegeven looproutes.
 • Geef je bestelling door bij het aangegeven punt aan de bar(tpv kassa)
 • Hierbij geldt, voor de mensen die in de rij staan, dat men 1,5 meter afstand van elkaar houdt
 • Bij voorkeur contactloos betalen of via PIN. Indien niet anders mogelijk dan contant
 • Haal je bestelling op aan de linkse zijde van de kassa bij het aangegeven punt.
 • Toiletgebruik: Maximaal 1 persoon per toiletruimte.
 • Wanneer de kantine opengesteld wordt voor verblijf dan gelden de volgende  regels: Reserveren, placeren;
 • Bezoekers vragen hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.

Het gaat daarbij om:

 • volledige naam;
 • datum, aankomsttijd en placering van het bezoek;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • toestemming.
 • Deze gegevens mogen uitsluitend verwerkt en bewaard worden voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD, uitsluitend door de regionale GGD worden opgevraagd en maximaal 14 dagen bewaren en daarna vernietigen door de exploitant;
 • Eet- en drinkgelegenheden die door GGD gekoppeld worden aan meerdere besmettingen of clusters van besmettingen via het bron- en contactonderzoek van de GGD kunnen, tot maximaal 14 dagen, worden gesloten;
 • Er worden maximaal 15 stoelen geplaatst in de kantine;
 • Wanneer er 15 stoelen gevuld zijn is de kantine vol. Er mogen/kunnen dan geen mensen meer bij. (Kinderen onder de 18 jaar worden niet meegerekend)
 • Zitten in de kantine is verplicht!;
 • Het is niet de bedoeling dat het aanwezige meubilair wordt verplaatst. Het meubilair is zodanig geplaatst dat de 1,5 meter kan worden gewaarborgd
 • Maximaal aantal personen aan een tafel(afhankelijk van de stoelen die erbij staan), zowel in de kantine als buiten op het terras, de eenmaal gekozen plaats mag niet veranderd worden.
 • zorg dat 1 persoon per tafel/team de bestelling doet aan de bar
 • Per tafel is 1 persoon verantwoordelijk voor bestellingen afhalen aan de bar
 • In geval van een volle kantine is verkoop wel mogelijk. Mensen worden dan wel vriendelijk verzocht om na de aankoop direct naar buiten te gaan
 • Houd je aub aan de regels anders zijn we genoodzaakt de kantine te sluiten. Eventuele boetes komen voor rekening van degene die zich niet aan de regels houdt.

Regels voor gebruik buitenterras:

 • Op het terras is het verplicht zitten
 • De 1,5 meter is verplicht
 • Ga op de aangegeven markering zitten
 • Het aanwezige meubilair is zodanig neergezet dat de 1,5 meter kan worden gewaarborgd
 • Het is niet de bedoeling om te schuiven met het aanwezige meubilair

Regels voor buiten het terras:

 • Gebruik gezond verstand
 • De 1,5 meter is verplicht
 • Geef elkaar de ruimte
 • Houd rekening met de ander

Regels gebruik van tribune:

 • Op de tribune is markering aangebracht om de 1,5 meter afstand te bewaken. Er is zeer beperkt plaats. Jeugd verzoeken wij geen gebruik te maken van de tribune. Roken is niet toegestaan op de tribune

Boven alles geldt houd rekening met elkaar en gebruik het gezond verstand. Houdt 1,5 meter afstand! Neem je verantwoordelijkheid in deze tijd!

Meer informatie over Corona in relatie tot sport is te vinden op de websites van het NOC-NSF en de KNVB.

Het bestuur v.v. Colijnsplaatse boys