Extra ledenvergadering 1 maart

Beste leden,

Op donderdagavond 1 maart om 21:00 zal er een extra ledenvergadering worden gehouden waarop er een besluit zal worden genomen t.a.v. de accommodatie.

Bijgevoegd aan de uitnodiging die alle seniorleden per mail hebben ontvangen is het advies dat de kunstgrascommissie aan het bestuur heeft gedaan. Het bestuur heeft unaniem besloten dit advies over te nemen en zo snel mogelijk voor te leggen aan de ledenvergadering.

Agenda:
1. Opening
2. Accommodatie
– Advies kunstgrascommissie aan bestuur en ledenvergadering
3. Rondvraag
4. Sluiting

Het besluit dat er genomen wordt voor wat betreft de accommodatie is van belang voor de toekomst van de club en we rekenen dan ook op uw komst.

Wij verzoeken u om eventuele vragen vooraf in te zenden, waardoor deze zo goed mogelijk kunnen worden beantwoord. Dit kan via: secretaris@colijnsplaatseboys.nl

Met vriendelijke groet,
Het bestuur.