Hervatten Jeugdtrainingen

Hervatten jeugd- trainingen.

Afgelopen zaterdag is er weer gestart met de eerste training na versoepeling van de corona regels.

Ook de andere groepen zullen deze week weer beginnen. De groepen ouder dan 12 jaar zullen gaan
trainen volgens de richtlijnen van de KNVB, we zullen hiervoor de speciale oefenstof van de KNVB
gebruiken.

Deze oefenstof is te vinden op https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal

We zullen werken volgens de protocollen die op deze site genoemd worden.

Trainers, leiders, spelers en ouders zullen instructie krijgen deze protocollen te volgen.

Handhaving en toezicht gebeurt door de trainers.

Er kan alleen getraind worden op het hoofdveld. (andere velden zijn in onderhoud)

Ieder team blijft op hun eigen helft.

Veldhelft bij sporthal is A , helft bij wateropvang is B

team

Veldhelft

Maandag

JO 10

18.30 – 19.30 uur

A

MO17

19.00 – 20.00 uur

B

Dinsdag

JO12

18.30 – 19.30 uur

hele veld

Woensdag

JO 7

18.15 – 19.00 uur

A

JO 10

18.30 – 19.30 uur

B

Donderdag

JO 9

18.30 uur – 19.30 uur

A

Zaterdag

JO15

10.00 uur – 11.00 uur

hele veld

We hebben gekozen voor verschillende begin en eindtijden. Zodat de groepen die op dezelfde avond
trainen elkaar niet tegen komen. Zo hebben ze ruim te tijd om het sportpark te betreden en te
verlaten zonder onderling contact.


Enkele belangrijke regels:

Bij ziekte verschijnselen blijft men thuis. Trainers vragen dit voor training voor zekerheid nogmaals
na.

Men komt in sportkleding en doucht thuis. Zowel voor als na de training thuis handen wassen.

Trainers hebben de beschikking over desinfectiemateriaal.

Spelers komen niet in het ballenhok, trainers pakken zelf de spullen.

Kantine en kleedlokalen blijven gesloten.

Ouders zijn niet toegestaan op de accommodatie. Probeer bij halen en brengen van kinderen zoveel
mogelijk afstand te houden.

Spelers vanaf 14 jaar en trainers dienen geldig legitimatie bewijs bij zich te hebben.

Vervoer van en naar de training volgens de richtlijnen van RIVM, dus niet gezamenlijk reizen.

Ook niet leden zijn welkom om mee te voetballen.

Overige regels volgens de protocollen van de KNVB.

Gezondheid en veiligheid blijven altijd het uitgangspunt.

Voor vragen:

Coördinator voor planning en trainingen jeugd:

Klaasjan Boer 06 – 25198395

Corona coördinator Col. Boys

Jacco Faasse 06 – 53648658