Hervattingen trainingen Jeugd

Na de verscherping van de corona maatregelen in december heeft het bestuur in overleg met samenwerkingsvereniging Wolfaartsdijk besloten om een periode niet te voetballen/trainen. Normaal gesproken is het deze periode ook winterstop en wordt er ook niet getraind. Als voetbalclub willen we natuurlijk ook  verdere verspreiding van het Corona virus voorkomen. Des te eerder hopen we dan weer wedstrijden te voetballen.

Nu de scholen dicht zijn en verder ook weinig vertier is voor de jeugd hebben we besloten de trainen weer te hervatten.  Dit o.a. ingegeven door het beleid van de overheid om de jeugd wel buiten te laten sporten voor gezondheid en afleiding.

Dit alles natuurlijk onder  de strenge veiligheidsregels die in het veiligheidsprotocol staan.

Zeker nu er nog geen vooruitzicht is op hervatting van competitie of wedstrijden voetbal. Gaan we voorlopig starten met één keer in de week. En/of  op zaterdag een partijtje

De trainers hebben hierin zelf de keus of ze de training van hun team wel of niet door laten gaan.

Afgelopen zaterdag 23 januari zijn de eerste teams weer begonnen met trainen. Iedereen was erg enthousiast en blij dat ze weer wat konden doen. Komende week gaan de overige teams waarvan de leiders het zien zitten weer beginnen met trainen.

Het jeugdbestuur wenst iedereen veel gezondheid en voetbal plezier toe.