!!! ledenvergadering verzet naar 30 juni !!!

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING V.V. COLIJNSPLAATSE BOYS

Hierbij nodigen wij jullie uit voor het bijwonen van de Algemene

Ledenvergadering van de v.v. Colijnsplaatse Boys op vrijdag 30 juni 2023 om 19:30 uur in de kantine

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
  – inventarisatie rondvraag

 

 1. Ter vaststelling: notulen van de vergadering d.d.9 juni 2022 (bijlage 1)
 2. Ingekomen stukken en mededelingen

 

 1. Financiën (bijlage 2a en b)
  De stukken worden tijdens de vergadering door de penningmeester mondeling toegelicht.

 

 1. Bestuurlijke zaken:
  – uittredend zijn Kees Tazelaar, Bas Tilroe, Peter Meulenberg

Voornemen om de volgende leden toe te laten treden tot het bestuur met instemming van de ledenvergadering:

 

-Sander Sallet, Bart van den Boogaart, Wesley Verloo, Ko Kallewaard, Bart van Loon, Robert Gast, Wilco Goulooze, (Sven Hoogerheide?)

 

 1. Jeugdzaken
  De voorzitter van het jeugdbestuur geeft een mondelinge toelichting

 2. Voetbaltechnische zaken
  – stand van zaken trainerschap 1e elftal volgend seizoen

 

 1. Sponsoring
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Alle leden waarvan het e-mailadres bekend is zullen deze uitnodiging met bijgevoegd

de notulen van de vorige ALV via de mail ontvangen. Mocht u als seniorenlid onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen, dan bent u alsnog van harte welkom op de vergadering en ligt er in de kantine een agenda met notulen voor u klaar.

 

Wij verzoeken u om uw vragen vooraf in te zenden, waardoor deze zo goed mogelijk

kunnen worden beantwoord. Dit kan via: secretaris@colijnsplaatseboys.nl

 

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van v.v. Colijnsplaatse Boys