Protocol voor TRAINERS

PROTOCOL VOOR TRAINERS
De KNVB adviseert trainers om de volgende maatregelen uit te voeren. Deze maatregelen zijn in lijn met het protocol van het NOC*NSF.
 Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
 Voor de jeugd in de leeftijd t/m 12 jaar (onder 6 t/m onder 13); geldt dat zij zonder 1,5 meter afstand georganiseerd en onder begeleiding samen kunnen voetballen, er mogen alleen intern wedstrijden worden georganiseerd;
 Voor de leeftijd 13 t/m 18 jaar (onder 14 t/m onder 19) geldt de 1,5 meter afstand en er georganiseerd en samen gevoetbald kan worden op 1,5 meter afstand;
 Vermenging van deze beide leeftijdsgroepen is ten behoeve van de veiligheid op geen enkel moment toegestaan;
 Zorg dat de training klaar staat als de spelers het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat spelers alleen op het afgesproken speelveldgedeelte toetreden;
 Maak vooraf (gedrags)regels aan spelers duidelijk, met name voor de groep in de leeftijd 13 t/m 18 jaar waarbij tijdens het voetballen 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
 Ga voorafgaand aan de training na bij de spelers of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
 Wijs spelers op het belang van handen wassen en desinfecteren voor- en na de training en laat spelers geen handen schudden;
 Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 Houd 1,5 meter afstand met alle spelers en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 Zorg dat je weet wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
 Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 Laat spelers vlak voor de starttijd van de training/activiteit het afgesproken speelveldgedeelte betreden;
 Laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
 Zorg dat er geen ouders/toeschouwers zijn bij de training
 Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes
 Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts;
 Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten;
 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe
coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met
deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het
laatste contact;
 Zorg dat je de organisaties die jij hebt uitgezet, ook weer opruimt en was
hierna grondig je handen;
 Zorg dat spelers de bal niet aanraken met de handen, de uitzondering is de
keeper met (keepers)handschoenen;
 Zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt;
 Verdeel de (drink)pauzes om groepsvorming te voorkomen;
 Spelers komen in trainingskleding naar de vereniging;
 Standaard maatregelen van het RIVM worden nageleefd, dit betekent ook niet
spugen en snuiten op het veld;
 Tijdens de training de hesjes niet uitwisselen tussen spelers en zorg dat de
hesjes voor de nieuwe training weer schoon zijn;
 Zorg dat je bij oefeningen uit voorzorg koppen zo veel mogelijk vermijdt;
 Adviseer spelers om vlak voor de training thuis naar het toilet te gaan;
 Bij een (ernstige) blessure mag je als trainer-coach de 1,5 meter doorbreken.
Probeer hierbij de gezichten niet dicht bij elkaar te laten komen en daarna
direct de handen wassen;
 Zorg dat je telefoonnummer van de ouder(s) bij de hand hebt, zodat je bij
eventuele blessures direct de ouder(s) in kunt lichten;
 Vermijd het gebruik van grote materialen, indien je deze wel gebruikt houdt
dan de 1,5 meter in acht;
 Bouw de trainingsbelasting rustig op om de kans op (overbelasting) blessures
zo klein mogelijk te houden.