Scheidsrechterscursus

Binnen onze vereniging zijn we altijd op zoek naar goede scheidsrechters. Komend seizoen willen we enthousiaste vrijwilligers bij de club dan ook de gelegenheid bieden om hier een cursus voor te volgen. Dit najaar start er bij de KNVB een cursus verenigingsscheidsrechter. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal de cursus op Noord-Beveland of Walcheren worden gehouden.

De opleiding bestaat uit een cursusdeel (4 bijeenkomsten met praktijk) en een ervaringsdeel (het leiden van wedstrijden binnen de vereniging). Het doel van het cursusdeel is input te leveren die de cursisten nodig hebben om de wedstrijden die ze gaan leiden zo sportief en zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Onderwerpen als spelregels, samenwerken met assistent-scheidsrechters, de 11 competenties (die in alle scheidsrechtersopleidingen terugkomen), intervisie opdrachten die betrekking hebben op volgen en positiekiezen tijdens het spel en spelhervattingen, disciplinaire straffen vormen de leidraad voor de bijeenkomsten. Daarnaast komt het interpreteren van spelregels en richtlijnen voor de scheidsrechter aan de orde.

De eerste belangstellenden hebben zich inmiddels opgegeven. Er is ruimte voor nog enkele geïnteresseerden. Lijkt het je leuk? Geef je dan op via jeugdbestuur@colijnsplaatseboys.nl