Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Geachte leden,

 

Bij deze nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de v.v. Colijnsplaatse Boys op donderdag 13 december 2018 om 20:30 uur in de kantine.

Agenda:

 1. Opening
 • Inventarisatie rondvraag
 1. Notulen vorige vergadering
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Bestuursverkiezing:
 • Thijs ’t Hart (voorzitter) is aftredend en herkiesbaar
 • Nigel Valke (secretaris) is aftredend en niet herkiesbaar
 • Kees Tazelaar (accommodatie) is aftredend en herkiesbaar
 • Peter Meulenberg (algemeen lid) is aftredend en herkiesbaar
 1. Financiën
 2. Accommodatie
 • Toelichting renovatie velden
 1. Jeugdzaken
 2. Voetbaltechnische zaken
 3. Sponsoring
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

 

Alle leden waarvan het e-mailadres bekend is zullen deze uitnodiging met bijgevoegd de notulen van de vorige ALV ook via de mail ontvangen, de overigen per post. Mocht u als seniorlid onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen, dan bent u alsnog van harte welkom op de vergadering en ligt er in de kantine een agenda met notulen voor u klaar.

Voor deze vergadering zijn ook de ouder(s)/verzorger(s) van onze jeugdleden uitgenodigd. Zij mogen vragen stellen in de rondvraag, maar hebben geen stemrecht.

Wilt u zich verkiesbaar stellen voor een van de vrijgekomen functies, laat dit weten voor dinsdag 11 december.

Wij verzoeken u om uw vragen vooraf in te zenden, waardoor deze zo goed mogelijk kunnen worden beantwoord. Dit kan via: secretaris@colijnsplaatseboys.nl