Update Corona Virus

BETREDEN SPORTCOMPLEX VERBODEN

Wellicht ten overvloede melden wij hierbij nogmaals dat ons sportcomplex volledig gesloten zal zijn t/m maandag 6 april 2020.

In de afgelopen dagen zijn op ons en andere sportcomplexen meermaals personen aangetroffen die meenden alsnog  gebruik te kunnen maken van het complex / de velden.

Hierbij maken wij kenbaar dat dit uitdrukkelijk verboden is en dat wij aangifte bij de politie zullen doen tegen diegenen die menen zich onbevoegd toch op ons complex op te moeten houden.

Het Bestuur