Update renovatie voetbalvelden


Laatste weken is er na het inzaaien intensief beregend en gemaaid. Dit is een prachtige grasmat geworden.

Ten tijde van het inzaaien was het nog erg droog. Het was dus nog afwachten op de aansluiting van de beregeningsinstallatie. Toen die eenmaal functioneerde konden we naar hartenlust beregenen. Dat wil zeggen dat Rien Marcusse ervoor zorgde dat de watersilo gevuld werd en zodoende de millimeters op de velden gesproeid konden worden. Dit alles in overleg met Traas en Ovaa en gemeente Noord Beveland.

De groei kwam goed op gang en ging later in die weken, met een aantal regenbuien erbij, als een speer. Al het hekwerk is geplaatst en de dugouts en ballenvangers ook. In de laatste weken heeft de focus gelegen op het maaien van de grasmat. De eerste keer is dit door Traas en Ovaa gedaan. Inmiddels zijn de robotmaaiers geïnstalleerd en worden de velden gemaaid met de robots. Dit vergt wat tijd om deze op de juiste manier af te stellen. De resultaten zijn goed en er vormt zich al een mooie dichte grasmat.

Het project is nog niet klaar. Er gaan de komende weken nog afrondende werkzaamheden plaatsvinden. Zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van de doelpalen en het aanpassen van de ballenvangers op enkele plaatsen. Zodat de jeugd ook in het weekend weer een balletje kan trappen. De reclameborden moeten nog terug geplaatst worden en staan, al gepoetst en wel, gereed voor montage.

Vanaf maandag 2 september mag er getraind worden en zaterdag 7 september kan de eerste thuiswedstrijd afgewerkt worden op de nieuwe velden!!!