Update week 22: Renovatie voetbalvelden

Afgelopen week was een korte werkweek voor de mannen die aan onze velden werken, toch is er veel werk verzet. De reclameborden zijn verwijderd door onze vrijwilligers, waarvoor dank. Dit moest allemaal vlot na de geplande, laatste wedstrijd gebeuren zodat de aannemer zo snel mogelijk kon starten aan het hoofdveld.

Maandag is meteen de frees in het hoofdveld gezet is. Zo zijn de dug-outs van het hoofdveld gesloopt en de omheining en de ballenvanger verwijderd. De poertjes van de bankjes langs het veld zijn weggenomen en wederom is er groen verwijderd. Ditmaal om ruimte te maken voor de opslagtank voor het beregeningswater. Deze tank voorziet ook in een bluswatervoorziening voor de achter liggende bedrijven. In de tank zal altijd een buffer achter blijven. Zodoende heeft de brandweer altijd de beschikking over bluswater.

Ook is er weer veel zand aangevoerd. Dit ligt nu nog grotendeels op een depot. Volgende week zal dit onder andere verwerkt gaan worden in de fundering van de toekomstige looppaden. De looppaden langs het 2e veld zijn reeds uitgegraven. De komende week wordt er nog geprofileerd en wordt een start gemaakt met het aanbrengen van de looppaden en omranding van de velden. Volgende week meer nieuws en foto’s.