Update week 26 & 27: Renovatie voetbalvelden

Afgelopen 2 weken is er voor het oog minder te zien geweest. Wel hebben ze de looppaden verder afgerond en zijn ze gestart met de fundering van de regenwatersilo die moet gaan voorzien in de beregening van de velden. De grote hoop met zand is geslonken tot een enkele kruiwagen. Dit zand is voor het grootste gedeelte verwerkt op de velden. De velden zijn vervolgens weer doorgefreesd en weer vlak gemaakt. Daarna zijn er nogmaals bewerkingen aan het veld gedaan. Ook is er op het trainingsveld en het 2e veld de kunststof vezels door de grond gemengd. Alle velden liggen er strak bij al wacht het nog op een enkele bewerking alvorens er ingezaaid kan worden. Het wordt kort dag met de start van het nieuwe seizoen voor de boeg, we blijven daarom positief en hopen op goed weer waarbij het gras zich ontwikkelt tot een mooie grasmat. De robotmaaiers worden iets later geïnstalleerd. Tot die tijd wordt het traditioneel gemaaid door een gewone grasmaaier. De omheining wordt ook over enkele weken geplaatst. We hopen dat komende week het zaaiwerk voltooid wordt en houden jullie op de hoogte over de verdere ontwikkeling op de velden.